Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under hösten 2019

Möten hålls tisdagen den 10 september och 10 december. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Sällskapet har även en sida på facebook.


Tisdagen den 10 september ger Emma Fitzgerald, Elektro- och informationsteknik, föredraget

Modelling wireless networks using stochastic geometry

Unlike wired networks, wireless networks have many properties that depend on not only the topology of the network, but also its geometry. For example, the physical locations of wireless nodes determine which other nodes they can communicate and interfere with, and with what signal strength, which in turn affects the performance of the network in terms of throughput, latency, and other metrics. Moreover, since the nodes are not tethered by network cables, they are free to move around, making their locations difficult or impossible to know in advance. For this reason, stochastic geometry, in which these properties are modelled by random processes in space, provides a powerful tool for modelling and performance analysis of wireless networks. In this talk I will describe some stochastic geometric models applicable to different types of wireless networks, as well as some of the key results that have been obtained using them.


Tisdagen den 10 december ger Tomas Persson, Matematikcentrum, föredraget

Duffin–Schaeffers förmodan

Duffin–Schaeffers förmodan är en berömd förmodan om diofantisk approximation (tillnärmning) från 1941. Ett bevis för denna förmodans giltighet har nyligen kungjorts av Koukoulopoulos och Maynard. I föredraget förklarar jag grunderna i diofantisk approximation (tillnärmning) samt nämnda förmodan. Jag ska även försöka förklara ideerna i Koukoulopoulos och Maynards bevis.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ”sällskapsförening för naturvetare av alla slag”. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se ovan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Medlemsskap i sällskapet är gratis, men sällskapet mottager gärna små bidrag, vilka bland annat kan lämnas i samband med mötena. Sällskapet har inte längre något postgironummer.

Om du vill bli medlem, skicka ett e-brev till lms@math.lu.se. Du kommer då få e-brev om sällskapets möten.


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Tomas Persson, ledamöterna Johan Helsing, Anders Holst och Mikael Persson Sundqvist.

Arbetsutskottet består av Ida Arvidsson, förman, Martin Larsson, kassör, och Mats Bylund sexmästare.


Länkar

Verksamhet under våren 2019
Verksamhet under hösten 2018
Verksamhet under våren 2018
Verksamhet under hösten 2017
Verksamhet under våren 2017
Verksamhet under hösten 2016
Verksamhet under våren 2016
Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    Transitional