Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Naturvetare, vt 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: Anders Källen, Kompendium för Matematik för Naturvetare I, Lund (1994) Koordinater: rum 332B Webbsida: www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATA/Mat-for-Nat.html

Kursprogram 1

När du kommer till en lektion så ska du ha studerat de angivna avsnitten i kompendiet
och försökt lösa uppgifterna. Föreläsningarna behandlar de avsnitt som ska studeras
till nästa övningstillfälle. Förbered dig genom att läsa igenom dessa avsnitt. 19 januari, 13:15-15:00 Läs: 1.1-1.2 (Sannolikhet, kombinatorik) 20 januari, 13:15-16:00 Läs: 1.3 (Urnmodellen) Lös: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 22 januari, 13:15-16:00 Läs: 1.4-1.5 (Viktiga fördelningar, sannolikhetens grunder) Lös: 1.6, 1.7, 1.8ab, 1.9, 1.10 23 januari, 13:15-16:00 Läs: 1.6-1.8 (Geometriska serier, betingade sannolikheter, väntevärde och varians) Lös: 1.8c, 1.11, 1.12, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24 26 januari, 13:15-16:00 Läs: 2.1-2.3 (Räta linjer, polynom, lineär regression) Lös: 1.16, 1.19, 1.27, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.38, 1.44, 1.46 27 januari, 13:15-16:00 Läs: 2.4-2.5 (Vektorer, koordinatsystem) Lös: 2.3a, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 1.52 29 januari, 13:15-16:00 Läs: 2.6 (Skalärprodukten) Lös: 2.15, 2.19, 2.20, 2.3b, 2.7, 2.12, 1.42 30 januari, 13:15-16:00 Läs: 2.7 (Lineära ekvationssystem) Lös: 2.24a, 2.26, 2.34, 2.22, 2.13, 2.35, 1.45 2 februari, 13:15-16:00 Läs: 2.8 (Komplexa tal) Lös: 2.43ab, 2.24b, 2.36, 2.44, 2.25 Sigmundur Gudmundsson 8 januari 2009