Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Naturvetare, vt 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: Anders Källen, Kompendium för Matematik för Naturvetare I, Lund (1994) Koordinater: rum 332B Webbsida: www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATA/Mat-for-Nat.html

Kursprogram 2

3 februari, 13:15-16:00 Läs: 3.1-3.3 (Derivator, potensfunktionen) Lös: 2.46ab, 2.48abc, 2.49ab, 2.43de, 2.52 5 februari, 13:15-16:00 Läs: 3.4-3.5 (Asymptoter, kurvritning) Lös: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 2.46c, 2.48de, 2.49c 6 februari, 13:15-16:00 Läs: 3.6 (Plana kurvor) Lös: 3.11ab, 3.12, 3.13a, 3.15, 3.6 9 februari, 13:15-16:00 Läs: 3.7-3.8 (Differentialekvationer) Lös: 3.23, 3.24abd, 3.9, 3.11cd, 3.16 10 februari, 13:15-16:00 Läs: 4.1-4.2 (Integraler) Lös: 3.26, 3.27, 3.30ab, 3.20, 3.24c, 2.50ab 12 februari, 13:15-16:00 Läs: 4.3 (Integration av rationella funktioner) Lös: 4.1abcd, 4.6abc, 4.7ab, 3.25, 3.31 13 februari, 13:15-16:00 Läs: 4.4-4.5 (Areamätning) Lös: 2.45, 4.18ab, 4.3ab 4.4ab, 3.29, 4.11 16 februari, 13:15-16:00 Läs: 4.6 (Några tillämpningar) Lös: 4.26, 4.28ab, 4.3d, 4.4d, 3.28, 4.19a 17 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.1.1, 5.2 (Logaritm- och exponentialfunktionen) Lös: 4.27, 4.30a, 4.33, 4.34, 4.13, 3.35 Sigmundur Gudmundsson 8 januari 2009