Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Naturvetare, vt 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: Anders Källen, Kompendium för Matematik för Naturvetare I, Lund (1994) Koordinater: rum 332B Webbsida: www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATA/Mat-for-Nat.html

Kursprogram 3

19 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.1.2 (Logaritmfunktionen i några tillämpningar) Lös: 5.3abc, 5.4ab, 5.6abc, 5.7ac, 4.30bc, 3.36 20 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.3 (e^z då z är ett komplext tal) Lös: 5.21ab, 5.3def, 5.6e, 5.11ab, 5.23, 5.9a, 5.8a 23 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.4 (Några sannolikhetsfördelningar) Lös: 5.72ab, 5.73abc, 5.21ef, 5.24, 5.9b, 5.11c, 5.15 24 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.5.1 (Lineära differentialekvationer) Lös: 5.31, 5.32, 5.33, 5.72cd, 5.75, 5.34, 5.17 26 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.5.2 (Separabla differentialekvationer) Lös: 5.45, 5.47, 5.49, 5.35, 5.76ab, 5.38 27 februari, 13:15-16:00 Läs: 5.7 (Lite reaktionskinetik) Lös: 5.43, 5.50, 5.51, 5.66, 5.70 2 mars, 13:15-16:00 Läs: 6.1-6.2 (Funktionsytor, partiella derivator) Lös: 5.63, 5.55, 5.64, 5.68, 5.69 3 mars, 13:15-16:00 Läs: 6.3-6.4 (Approximation med lineära funktioner, kedjeregeln) Lös: 6.2, 6.6, 6.7ab, 6.8ac, 6.11, 6.13ab, 5.56 4 mars, 09:15-12:00 Läs: 6.5-6.6 (Gradienter och riktningsderivator) Lös: 6.3, 6.12, 6.13c, 6.14, 6.17ab, 6.19, 6.20, 5.57 Sigmundur Gudmundsson 8 januari 2009