Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Naturvetare, vt 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: Anders Källen, Kompendium för Matematik för Naturvetare I, Lund (1994) Koordinater: rum 332B Webbsida: www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATA/Mat-for-Nat.html

Kursprogram 4

6 mars, 13:15-16:00 Läs: 6.7 (Lokala extrempunkter) Lös: 6.18, 6.21bc, 6.24ab, 6.25, 6.26, 6.28, 6.16 9 mars, 13:15-16:00 Läs: 6.8 (Dubbelintegraler) Lös: 6.39, 6.40, 6.27, 6.30, 6.15 10 mars, 13:15-16:00 Läs: 6.9 (Rotationssymmetriska integraler) Lös: 6.46, 6.47ab, 6.38ab, 6.29, 6.33 11 mars, 09:15-12:00 Lös: 6.47cd, 6.48de, 6.50ab, 6.51, 6.38c, 5.65 13 mars, 13:15-16:00 Lös: skrivningarna den 19 mars 2004 och den 13 april 2004 16 mars, 13:15-16:00 Lös: skrivningarna den 28 oktober 2005 och 12 november 2005 17 mars, 13:15-16:00 Lös: 19 mars, 08:00-13:00, skriftlig tentamen i MA 9 Kom i god tid och tag med dig terminsräkning och legitimation 18 april, 08:00-13:00, skriftlig omtentamen i rum 309B och C 20 augusti, 08:00-13:00, skriftlig omtentamen i rum 309B och C Sigmundur Gudmundsson 8 januari 2009