Matematik NF

Sigmundur Gudmundsson

Matematik för Naturvetare

vt 2009


Kursledare: Sigmundur Gudmundsson

Litteratur:

Anders Källen, Kompendium för Matematik för Naturvetare I, Lund (1994)
Anders Källen, Övningar till Matematik för Naturvetare I, Lund (1994)

Kursprogram:

Program 1, Program 2, Program 3, Program 4

Gamla skrivningar:

19 mars 2004, 13 april 2004, 28 oktober 2005, 12 november 2005


Sigmundur.Gudmundsson@math.lu.se