Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Lärare, ht 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: [L] G. Lindahl, Euklides geometri, Natur och kultur (1987) [G1] B. Gamstedt, Material till kursen Matematik för lärare, Lund (2002) [G2] B. Gamstedt, Om att handskas med tal, Lund (2000) [T] J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur (1996) [CR] R. Courant, H. Robbins, What is Mathematics ?, Oxford Univ. Press (1978) Koordinater: rum 332B Webbsida: http://www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATB/Mat-for-Larare.html

Kursprogram 1

När du kommer till en lektion så ska du ha studerat de angivna avsnitten i [*] och försökt lösa uppgifterna som finns i "Skolornas matematiktävling" i [G1]. 4 september, 15:15-18:00 Läs: sidorna 11-16 i [L] Lös: 1-07.10.1998, 2-02.10.2002, 3-02.10.1996 8 september, 15:15-18:00 Läs: sidorna 17-25 i [L] Lös: 1-06.10.1988, 2-05.10.1989, 3-08.10.1997 11 september, 15:15-18:00 Läs: sidorna 26-38 i [L] Lös: 1-05.10.1989, 2-06.10.1988, 3-08.10.1987 15 september, 15:15-18:00 Läs: sidorna 39-48 i [L] Lös: 1-09.10.1986, 2-08.10.1987, 3-09.10.1986 18 september, 15:15-18:00 Läs: "Komplettering till Lindahl" i [G1] Lös: 4-02.10.2002, 5-02.10.2002 Sigmundur Gudmundsson 17 augusti 2009