Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Lärare, ht 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: [L] G. Lindahl, Euklides geometri, Natur och kultur (1987) [G1] B. Gamstedt, Material till kursen Matematik för lärare, Lund (2002) [G2] B. Gamstedt, Om att handskas med tal, Lund (2000) [T] J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur (1996) [CR] R. Courant, H. Robbins, What is Mathematics ?, Oxford Univ. Press (1978) Koordinater: rum 332B Webbsida: http://www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATB/Mat-for-Larare.html

Kursprogram 2

När du kommer till en lektion så ska du ha studerat de angivna avsnitten i [*] och försökt lösa uppgifterna som finns i "Problem från realexamen" i [G1]. 22 september, 15:15-18:00 Läs: sidorna 49-56 i [L] Lös: 382, 410, 423, 470 25 september, 15:15-18:00 Läs: "Areasatsen, sinussatsen och cosinussatsen" i [G1] Lös: 383, 412, 424, 475 29 september, 15:15-18:00 Läs: "Konstruktioner med passare och linjal" i [G1] Lös: 384, 416, 434, 479 2 oktober, 15:15-18:00 Läs: kapitel 1, 2, 3 och 4 i [G2] Lös: 385, 419, 437, vt 1950 nr. 8 6 oktober, 15:15-18:00 Läs: kardinaltal Lös: 389, 422, 444, 485 Sigmundur Gudmundsson 18 september 2009