Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Lärare, ht 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: [L] G. Lindahl, Euklides geometri, Natur och kultur (1987) [G1] B. Gamstedt, Material till kursen Matematik för lärare, Lund (2002) [G2] B. Gamstedt, Om att handskas med tal, Lund (2000) [T] J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur (1996) [CR] R. Courant, H. Robbins, What is Mathematics ?, Oxford Univ. Press (1978) Koordinater: rum 332B Webbsida: http://www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATB/Mat-for-Larare.html

Kursprogram 3

Uppgifterna nedan finns i "Problem från studentexamen" i [G1]. 9 oktober, 15:15-18:00 Läs: kardinaltal Lös: 117, 133, 136 13 oktober, 15:15-18:00 Läs: kapitel 5, 6 i [G2] Lös: 122, 140, 118 16 oktober, 15:15-18:00 Läs: kapitel 7 i [G2] Lös: 132, 127, 126 20 oktober, 15:15-18:00 Föredrag: Kim Andersson: Fraktaler Lös: 135, 129, 116 23 oktober, 15:15-18:00 Föredrag: Barbara Kurz: Sonya Kovalevskaya Lös: 138, 114, 151 27 oktober, 15:15-18:00 Föredrag: Erik Töger: Fermat Lös: 139, 128, 113 30 oktober, 15:15-18:00 Föredrag: Martina Schlott: Parallellaxiomet Lös: 115, 134, 159 3 november, 15:15-18:00 Föredrag: Karin Andersson: Babylonien Lös: 119, 149, 160 Sigmundur Gudmundsson 18 september 2009