Lunds Universitet
Matematik NF

Matematik för Lärare, ht 09

Kursledare: Sigmundur Gudmundsson Litteratur: [L] G. Lindahl, Euklides geometri, Natur och kultur (1987) [G1] B. Gamstedt, Material till kursen Matematik för lärare, Lund (2002) [G2] B. Gamstedt, Om att handskas med tal, Lund (2000) [T] J. Thompson, Matematiken i historien, Studentlitteratur (1996) [CR] R. Courant, H. Robbins, What is Mathematics ?, Oxford Univ. Press (1978) Koordinater: rum 332B Webbsida: http://www.matematik.lu.se/matematiklu/personal/sigma/MATB/Mat-for-Larare.html

Kursprogram 4

Uppgifterna nedan finns i "Problem från studentexamen" i [G1]. 6 november, 15:15-18:00 Föredrag: Miriam Kummerow: Euler Lös: 121, 152, 161 10 november, 15:15-18:00 Läs: Pytagoras sats på sfären Lös: 141, 148, 164 13 november, 15:15-18:00 Läs: Lös: 142, 153, 165 17 november, 15:15-18:00 Läs: kapitel 8 i [G2] Lös: 143, 154, 170 24 november, 15:15-18:00 Läs: kapitel 8 i [G2] Lös: 145, 155, 174 27 november, 15:15-18:00 Läs: Lös: skrivningen den 16 december 2006 Sigmundur Gudmundsson 3 november 2009