Matematik NF

Sigmundur Gudmundsson

Flervariabelanalys

vt 2011


Kursledare:

Sigmundur Gudmundsson

Litteratur:

Lars-Christer Böiers, Tomas Claesson, Analys för funktioner av flera variabler, Lunds universitet (1986)
Lars Christer Böiers, Tomas Claesson, Analys för funktioner av flera variabler, Övningar, Lunds universitet (1986)
Karl Gustav Andersson, Anders Källen, Göran Wanby, Linäer Analys, Lunds universitet (1987)

Översiktsschema

Kursprogram:

Program 1, Program 2, Program 3

Skriftlig tentamina:

6 december 2010, 10 januari 2011, 20 maj 2011

Muntlig tentamen:

Repetitionsfrågor

The MacTutor History of Mathematics Archive:

Bolzano, Borel, Cantor, Cauchy, Gauss, Green, Heine, Hesse, Riemann, Stokes, Weierstrass